Priser

Treningsavgiften hos oss er som følger:

  • Junior (7-12 år) 265,- per måned + adm. gebyr kr. 5,-
  • Voksne (fra 13 år) 365,- per måned + adm. gebyr kr. 5,-

I tillegg kommer en årlig medlem lisens på kr. 250,- som trekkes 1. januar hvert år. Dersom en starter etter 1. januar kommer lisensen på første faktura. Lisensen inkluderer årskontingent og forsikring i Norges Kampsportforbund (NKF.)

All betaling skjer ved avtalegiro.

Familierabatt er 10%. Gjelder fra første medlem i samme husstand.